Gyvenvietė:Margiai 1
Muziejinis kodas:LNM EM2258:2639
Indo dalis:kaklelis
Indo tipas:puodynė
Profilio tipas:S
Molio priemaišos:stambus-smulkus granitas
Molio masė:paprasta
Šukės išorinis paviršius:lygintas, brūkšniavimo žymės
Šukės vidinis paviršius:lygintas, brūkšniavimo žymės
Ornamentika išorinėje sienelėje:gilios apvalios duobutės, įstrižos įraižos
Sienelės storis (mm):6,6
Radinio kontekstas:B sluoksnis
Pastabos:ryškiai profiliuotas pakraštėlis, gilių duobučių dugne matosi tarsi katpėdėlės, ar kokio belemnito galas? Tas pats puodas, kaip ID71, 87, 88