Gyvenvietė:Margiai 1
Muziejinis kodas:LNM EM2258
Indo dalis:pakraštėlis
Indo tipas:puodynė
Molio priemaišos:smulkus granitas ir šamotas
Molio masė:paprasta
Šukės išorinis paviršius:lygintas
Šukės vidinis paviršius:lygus
Ornamentika pakraštėlio briaunoje:įstrižos įraižos
Kiti puošybos elementai:rumbas
Sienelės storis (mm):7,61
Radinio kontekstas:kv. 11C
Pastabos:R.Rimantienė priskyrė Pamarių kultūrai, G.Piličiauskas - Virvelinės keramikos kultūrai